Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů ve vztahu k tomuto webu je RGSB s.r.o., Staňkova 41, 612 00 Brno, IČ: 27739589.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

  1. Komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře.
    Zpracováváme vaše jméno a příjmení, e-mail a IP adresu po dobu dvou let, nebo do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  2. Newsletter – rozesílaní novinek.
    Zpracováváme váš e-mail do okamžiku, kdy požádáte o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pro lepší kvalitu služeb webu spolupracujeme s dalším zpracovatelem, kterému mohou být Vaše data zpřístupněna. Ke zpřístupnění dochází výhradně v souvislosti se službami webu www.rgsb.cz a pouze v nezbytném rozsahu. Tímto zpracovatelem je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, e-mail: info@zhotoveniwebu.cz

Nikomu dalšímu osobní údaje bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajůADRESA

RGSB, s.r.o. - lešení, bednění, stavební systémy
Staňkova 41, 612 00 Brno
KONTAKT

tel.: 541 218 374
tel./fax: 541 218 370
e-mail: info@rgsb.cz

NAŠI PARTNEŘI    huryta    huryta