Modulové řešení

vhodné pro všechny aplikace

Tento konstrukční systém řeší jakýkoliv technický úkol, kde má být použito lešení.

Modulové lešení – vhodné pro všechny aplikace:

  • Modulové uzly
  • Fasádní lešení
  • Schodišťové věže
  • Věžová lešení
  • Pojízdná lešení
  • Prostorová lešení
  • Výstavba podchozích pasáží pro chodce
  • Podpěrná lešení
  • Podiové konstrukce
  • Konstrukce tribun/ event. zvláštní konstrukce



ADRESA

RGSB, s.r.o. - lešení, bednění, stavební systémy
Staňkova 41, 612 00 Brno




KONTAKT

tel.: 541 218 374
tel./fax: 541 218 370
e-mail: info@rgsb.cz

NAŠI PARTNEŘI    huryta    huryta