Nové produkty pro bezpečnější práci na stavbách

Inovace 2017

  

 

 

Lešení pro montáž výztuže

Pracovní lešení pro montáž armatury na bednění

 • přemístitelné jeřábem najednou (bez rozebírání) vzhledem k pevným spojům
 • stabilní bez kotvení a dodatečného přitížení
 • délka 7,5 m
 • výška pracovní podlahy 2 nebo 4 m
 • povrch žárově zinkován nebo lakován barvou
Číslo položky Popis rozměr sestavy
    2 x 7,5m 4x7,5m
132V 0005 Stavitelná patka 25/40cm 8 8
111 0007 Rám 0,65 x 2 m pro DG 4 8
111 0008 Zábradlí 2,5 m pro DG 6 9
111 0010 Zábradlí 0,65 m pro DG 2 4
111 0009 Zábradelní trubka pro DG 6 6
111 2 Pracovní podlaha 0,6 x 2,5 m 2 4
120 2 Alu podlaha s poklopem a žebříkem 1 2
113 0014 Zarážka 2,5 m x 2 cm 3 6
113 141 Zarážka 0,65 m x 2 cm 2 4
113 00161 Vzpěra 3 - 6 m 2 2
113V 0012 Otočná spojka 4 4
113V 0013 Pevná spojka 2 2
115V 0015 trubka Ø 48,3 mm, dl. 2 m 2 2
112V 0019 Zajišťovací kolík 6 14
81008 M zajištění patky 8 8

 

Zapření žebříku v nejnižším podlaží

Zapření žebříku v nejnižším podlaží při použití výstupů na lešení s vnitřními žebříky

 • Rozměry: šířka = 30 cm délky = 2,5 + 3,0 m
 • max. zatížení:
  • délka 2,5 m = třída zatížení 4 (300 kg/m²)
  • délka 3,0 m = třída zatížení 3 (200 kg/m²)
 • povrch zinkován
 • použitelný pro všechny rámy RINGER, taktéž pro další díly - konzoly atp.
popis číslo hmotnost
zajištění žebříku v nejnižším podlaží -------- 4,3kg
pro AL podlahy    

 

Betonářská lávka „L” s vnitřním výstupem

Jistější výstup na pracovní plochu betonářské lávky „L”

 • vhodné pro všechny RINGER bednění jako např. AL (ST) 2000 a ALU Master

Rozměry:

délka: 2,70 m
šířka: 1,00 m
hmotnost: 66,00 kg
max. zatížení: 200,00 kg/m2

Výhody:

 • hotové díly
 • možné přesunout jeřábem
 • žádné volné fošny
 • zajištěno proti nadzvednutí
 • povrch zinkován
 • pro šířky bednění od 100 do 125 mm
 • použití též pro ležaté díly bednění

Montáž:

 • zábradlí nasadit a zajistit
 • jeřábové háky nasadit
 • plošiny na požadovanou úroveň zavěsit a zajistit
popis číslo hmotnost
betonářská lávka “L” 2,7m pozink 708V20 66,0 kg
žebřík k lávce “L" DS 6,0 kg
vzpěra žebříku pro lávku “L" DS 2,0 kg

 

Konstrukce ochrany volného okraje

Všeobecně

Díly ke zhotovení jsou v souladu s ČSN EN 13374 Třída “A”

Technická data:

výška ochranné konstrukce 1,2 m
délka ochranné konstrukce 2,7 m
vzdálenost svislých kotevních prvků 2,5 m
vzdálenost včetně čelních svěrek 2,8 m

 

Sloupek připevněný ocelovou kotvou nebo hmoždinkou Ø 16 mm

s čelní svěrkou

s UNI svěrkou na atice

s UNI svěrkou na okraji

 

popis číslo hmotnost
konstrukce ochrany d. 2,7m, zinkována 240V1 24,00 kg
sloupek pro konstrukci ochrany, zinkován 240V2 3,70 kg
patka pro sloupek ochrany, zinkována 240V3 1,20 kg
UNI-svěrka, zinkována 230V8 4,50 kg
čelní svěrka 0 - 0,60 m, zinkována 230V6 8,50 kg

 

Ochrana volného okraje pro upevnění na okraji desky nebo svislé atiky zvnějšku

Upevňovací prvky ke zhotovení ochrany na volném okraji při stavebních pracech

Všeobecně:
provádění techto prací upravuje předpis ČSN EN 13374 platný pro třídu “A”

Provádění:
- připevnění konzoly na okraj desky:

 • 2 ks v obchodě obvykle prodávaných kotvících hmoždinek Ø 14mm
 • nebo kombinací kotevních šroubů Ø 15 mm a kotevních prvků ve stěně

Síly na vytažení:

stěnová konzola + sloupek: 10 kN
stěnová konzola + Geländer + rozšíření: 18 kN
stěnová konzola + třmen + sloupek: 11 kN
stěnová konzola + třmen + sloupek + rozšíření: 19 kN

- osová vzdálenost konzol max. 1,8 m
- příčle zábradlí z prken pro horní a střední madlo min. 15 x 3,0 cm

popis číslo hmotnost
stěnová konzola pro sloupek zinkovaná   1,30 kg
rozšiřovací třmen 0,25mpro stěn. konzolu pozinkovaný   2,00 kg
sloupek pro konzolu pozinkovaný 408V12 3,90 kg
zvýšení zábradlí 0,8 m   2,90 kg
kotevní prvek Al Ø 15 mm 254 0,07 kg
kotevní šroub Ø 15 x 150mm pozinkovaný 230V53 0,80 kg

 

Konzola boční ochrany

Konzoly pro ochranu na zvýšené atice nebo podobné případy

 • připevněno závitovou tyčí kotvenou skrz nebo na chemickou maltu
 • ochrana volného okraje dle předpisu ČSN EN 13374 tř. “A”
 • max. rozteč 2,0 m pro prkna rozměru 150x30 mm
 • max. výška zábradlí 1,6 m
popis číslo hmotnost
konzola boční ochrany speciální 6,0 kg
zábradelní sloupek 408V12 3,90 kg
ocelová kotva Ø 15mm ,254 0,07 kg

 

Konzoly pro prefabrikované stěny

Jako pracovní lešení pro dvojité sendvičové prefabrikované stěny

 • lehké konzoly pro upevnění na dvojitých sendvičových prefabrikovaných stěnách
 • svěrky pro ochranu volného okraje na protější straně
 • snadné zavěšení na stěnu
 • jednoduché odstranění z betonové stěny vzhledem k upevnění jednorázovou sadou (díly z umělé hmoty)
 • zatížení konzoly: max.150 kg/m²
 • osová vzdálenost konzol: max. 2,0 m
 • šířka betonové stěny: max. 80 mm
 • šířka lešení: 750 mm
popis číslo hmotnost
konzola pro prefabrikovanou zeď pozinkovaná 250V100 7,5kg
konzola pro prefabrikovanou zeď 250V110 3,8 kg
sloupek zábradlí lešeňové konzoly pozinkovaný 408V12 2,6 kg
sada pro upevnění na prefabrikovanou zeď 4413 0,1 kg

 

Boční ochrana pro prefabrikované stěny

Jako ochrana volného okraje sendvičových prefabrikovaných stěn

 • k připevnění na sendvičových stěnách
 • jednoduše zavěšeno na zeď a upevněno třmenem
 • sloupek zábradlí zastrčit (vsunout) a zástrčkou zasunout
 • snadné odstranění z betonové stěny pomocí sady na jedno použití
 • sestávající z plastové trubky a 2 ks záslepek

vzdálenost sloupků: max 1,5 m max. tl. betonové stěny: 100 mm

popis číslo hmotnost
svorka na prefabrikovanou stěnu 250V200 2,0 kg
sloupek zábradlí 408V12 2,3 kg
kotevní sada pro upevnění svorky 441 3 0,1 kg

 

Speciální konzoly pro upevnění na stěnu

Jako pracovní lešení pro třídu zatížení 3 (200 kg/m²)

 • lehká konzola upevněná kotevními tyčemi na chemickou maltu nebo hmoždinkami
 • zatížení konzol: max.300 kg/m²
 • osová vzdálenost konzol: max. 2,5 m
 • kotevní síly nutno posoudit pro daný případ zatížení!
popis číslo hmotnost
speciální konzola DB 7,5 kg
kotevní tyč Ø 15 254 0,07 kg
kotevní šroub Ø 15 x 120 pozink B862V4 0,4 kg
sloupek zábradlí 408V12 3,9 kg
opěrná deska KL 404V52 0,3 kg

 ADRESA

RGSB, s.r.o. - lešení, bednění, stavební systémy
Staňkova 41, 612 00 Brno
KONTAKT

tel.: 541 218 374
tel./fax: 541 218 370
e-mail: info@rgsb.cz

NAŠI PARTNEŘI    huryta    huryta